Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 
 

 

 

 

Hudební publikace


 

CZECH Music Agency

 

Pedagogická činnost

Eva Šašinková

 

Pedagogická působiště

Má zkušenost s pedagogickou činnosti na všech úrovních školství.
Kromě působení na ZUŠ, kde vyučovala hru na nástroj a hudební nauku, vyučovala hudební předměty na Trojském gymnáziu. Téměř čtyři roky pedagogicky působila jako interní doktorand na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2019 je uměleckou vedoucí komorního orchestru Collegium paedagogicum PedF UK. Také působila v Oddělení hudebně teoretických disciplín na HAMU v Praze.

Od roku 2021 je pedagogem kontrabasové hry a hudební teorie na Konzervatoři v Plzni.

 

Hudebně – pedagogická činnost

V rámci pedagogické a koncertní činnosti upravuje instruktivní skladby a didaktické studie pro kontrabas a koncertní kontrabasové skladby včetně orchestrálních doprovodů. Je autorkou publikace Základy hry na kontrabas – s fotodokumentací metodiky Jiřího Hudce (sólokontrabasisty ČF a renomovaného pedagoga), která vyšla v knižní podobě v roce 2020.

Od roku 2013 se věnuje realizaci výchovně vzdělávacích pořadů pro školy.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.