Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 
 

 

 

 

Hudební publikace


 

CZECH Music Agency

 

Pedagogická činnost

Eva Šašinková

 

Pedagogická působiště

Má zkušenost s pedagogickou činnosti na všech úrovních školství. Od roku 2013 se věnovala realizaci výchovně vzdělávacích pořadů pro školy.
Kromě působení na ZUŠ, kde vyučovala hru na nástroj a hudební nauku, vyučovala hudební předměty na Trojském gymnáziu. Téměř čtyři roky pedagogicky působila jako interní doktorand na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2019 - 2023 byla uměleckou vedoucí komorního orchestru Collegium paedagogicum PedF UK.

Od roku 2021 působí na HAMU v Praze a na Konzervatoři v Plzni.

 

Hudebně – pedagogická činnost

V rámci pedagogické a koncertní činnosti upravuje instruktivní skladby a didaktické studie pro kontrabas a koncertní kontrabasové skladby včetně orchestrálních doprovodů. Je autorkou publikace Základy hry na kontrabas – s fotodokumentací metodiky Jiřího Hudce (sólokontrabasisty ČF a renomovaného pedagoga), která vyšla v knižní podobě v roce 2020. V roce 2023 zpracovala dvě odborné publikace pro studenty konzervatoří, Metodika hry na kontrabas a Stručné dějiny kontrabasu.

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.