www.evasasinkova.cz
 
Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 

 

 

 

HUDEBNÍ PUBLIKACE PRO DĚTI

 

NOVÁ HUDEBNÍ ŠKOLA projekt uceleného hudebního vzdělání pro děti od nejútlejšího dětství.

Na základě mnohaleté aktivní hudební praxe a dlouholetých zkušeností práce s dětmi, jsem se již v  roce 2014 rozhodla pro vytvoření uceleného výukového programu hudebního vzdělání pro děti od nejútlejšího dětství.Věřím,že projekt „Nová hudební škola“ přinese dětem i jejich vyučujícím  nejen ucelený systém a pořádek v chápání hudební teorie,ale i radost z práce,neboť je založen od počátku na přirozeném vnímání hudby.

Klíček je malý chlapeček,který dětem pomáhá a vysvětluje  hravou formou  hudební pojmy. V roce 2014 vyšel  1.díl pracovního sešitu Hudební výchova pro MŠ s názvem „Jak se narodila písnička“, ve kterém se děti dozvěděly jak vznikne písnička,co je to nota,notová osnova a notový klíč. Následně  vyšlo pokračování - 2.díl pracovního sešitu s název „Já jsem muzikant“ seznamoval děti s tím,jak vznikly první hudební nástroje a na jaké nástroje hrajeme dnes ,podle čeho je rozlišujeme a dělíme do skupin. Obě publikace vycházely v letech 2016 - 2020  pod názvem Hudební výchova pro malé muzikanty. Jejich součástí byly Didaktické listy pro učitele. V těchto letech vycházela i pracovní učebnice Hudební výchova pro ZŠ pro 1. ročník, která původně vyšla z Klíčkova notýsku a byla rozšířena o informace o hudebních nástrojích.

V roce 2020 se podařila udělat revize tří původních publikací. Nové zpracování dvou publikací zahrnuje Hudební základy pro děti předškolního a nižšího školního věku. Celobarevný pracovní sešit s názvem HUDEBNÍ VÝCHOVA pro malé muzikanty - Hudební základy 1 obsahuje seznámení s lidovou písní, notovým zápisem, notami, pomlkami, notovou osnovou a notovým klíčem.
HUDEBNÍ NÁSTROJE pro malé muzikanty - Hudební základy 2 seznámí děti s rozdělením hudebních nástrojů.

Na tyto publikace volně navazuje  pracovní učebnice KLÍČKŮV NOTÝSEK. Opět se děti setkají s Klíčkem,který je bude seznamovat s novými pojmy a řešit s nimi různé úkoly. Sešit obsahuje základy hudební teorie. Děti se hravou formou učí vnímat hudbu. Učebnice je vhodná pro I. stupeň ZŠ a jako odborná učebnice pro PHV na ZUŠ.

V roce 2017 vyšel doplňkový pracovní sešit k učebnicím s názvem NOTOPÍSANKA 1. V roce 2019 přibyl k této publikaci druhý díl NOTOPÍSANKA 2. Děti v těchto publikacích najdou nejen, jak se správně píší noty, pomlky a notový klíč, ale mají v sešitě spoustu úkolů, na kterých si mohou hravou formou upevnit všechny své vědomosti a dovednosti, které se naučily.

Uceleným programem v edici „Nová hudební škola“ jsou pracovní učebnice hudební nauky, které začaly vycházet od roku 2017 pod názvem Klíček hudební nauky. Dosud vyšly tři z připravovaných pěti dílů. V létě 2020 se dočkaly revize grafického zpracování dva díly - druhý a třetí. Revize 1. dílu bude dokončena na konci roku 2020. Nově zpracované publikace doplněné o nové ilustrace Kateřiny Kovářové již mají nový název Hudební nauka Klíček. Pracovní učebnice hudební teorie HUDEBNÍ NAUKA KLÍČEK navazují na Klíčkův notýsek. Tyto učebnice jsou vhodné pro výuku hudební teorie, a to jak na ZŠ, tak pro kompletní výuku hudební nauky na ZUŠ. Hlavním cílem těchto publikací je vychovat s dětí opravdové muzikanty, kteří neumí jen hrát či zpívat,ale ví co hrají,zvládnou sami písničku zahrát a zapsat a především umí používat hudební nauku nejen teoreticky, ale i prakticky.

Věřím, že tento projekt pomůže dětem, aby se naučily vnímat hudbu naplno a prostřednictvím hudby pak základní lidské a životní hodnoty. Nenaučíme se číst a psát, pokud již od útlého dětství neslyšíme své rodiče mluvit, pokud se nenaučíme vnímat slova, poznávat je  a vyslovovat. Tak je to i s hudbou a jejím vnímáním.

MgA. Eva Šašinková
autorka projektu „Nová hudební škola“

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.