www.evasasinkova.cz
 
Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 

 

 

 

HUDEBNÍ PUBLIKACE PRO DĚTI

 

„NOVÁ HUDEBNÍ ŠKOLA“ projekt uceleného hudebního vzdělání pro děti od nejútlejšího dětství.

Na základě mnohaleté aktivní hudební praxe a dlouholetých zkušeností práce s dětmi, jsem se již v  roce 2014 rozhodla pro vytvoření uceleného výukového programu hudebního vzdělání pro děti od nejútlejšího dětství.Věřím,že projekt „Nová hudební škola“ přinese dětem i jejich vyučujícím  nejen ucelený systém a pořádek v chápání hudební teorie,ale i radost z práce,neboť je založen od počátku na přirozeném vnímání hudby.

Klíček je malý chlapeček,který dětem pomáhá a vysvětluje  hravou formou  hudební pojmy. V roce 2014 vyšel  1.díl Pracovního sešitu Hudební výchova pro MŠ s názvem „Jak se narodila písnička“, ve kterém se děti dozvěděly jak vznikne písnička,co je to nota,notová osnova a notový klíč. Následně  vyšlo pokračování - 2.díl Pracovního sešitu má název „Já jsem muzikant“. Klíček v něm seznámí děti s tím,jak vznikly první hudební nástroje a na jaké nástroje hrajeme dnes ,podle čeho je rozlišujeme a dělíme do skupin. Obě publikace vychází od loňského  roku pod názvem „HUDEBNÍ VÝCHOVA PRO MALÉ MUZIKANTY“. Tyto materiály jsou vhodné pro předškoláky a 1.třídy ZŠ.

Na Hudební výchovu pro malé muzikanty navazuje  pracovní učebnice „KLÍČKŮV NOTÝSEK“. Opět se děti setkají s Klíčkem,který je bude seznamovat s novými pojmy a řešit s nimi různé úkoly. Sešit obsahuje základy hudební teorie. Děti se hravou formou učí vnímat hudbu. Učebnice je vhodná pro I. stupeň ZŠ a jako odborná učebnice pro PHV na ZUŠ.

V letošním roce vychází doplňkový pracovní sešit ke Klíčkovu notýsku. Má název „NOTOPÍSANKA“ a děti v něm najdou nejen, jak se správně píší noty, pomlky a notový klíč, ale mají v sešitě spoustu úkolů , na kterých si mohou hravou formou upevnit všechny své vědomosti a dovednosti, které se naučily.

Uceleným programem v edici „Nová hudební škola“ budou pracovní učebnice s názvem „KLÍČEK HUDEBNÍ TEORIE“, které budou navazovat na Klíčkův notýsek. Tyto učebnice by měly splňovat kritéria pro výuku hudební teorie , a to jak na ZŠ , tak pro kompletní výuku hudební nauky na ZUŠ. Hlavním cílem těchto publikací je vychovat s dětí opravdové muzikanty,kteří  neumí jen hrát či zpívat,ale ví co hrají,zvládnou sami písničku zahrát a zapsat a především umí používat hudební nauku nejen teoreticky ,ale i prakticky.

Věřím, že tento projekt pomůže dětem, aby se naučily vnímat hudbu naplno a prostřednictvím hudby pak základní lidské a životní hodnoty. Nenaučíme se číst a psát, pokud již od útlého dětství neslyšíme své rodiče mluvit, pokud se nenaučíme vnímat slova, poznávat je  a vyslovovat. Tak je to i s hudbou a jejím vnímáním.

Mgr. Eva Šašinková
autorka projektu „Nová hudební škola“

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.