Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 
 

 

 

 

Hudební publikace


 

CZECH Music Agency

 

Publikační činnost » Kontrabas - odborné publikace


Kontrabas - odborné publikace
 

Odborné publikace zaměřené na hru na kontrabas jsou souhrnem interpretačních, pedagogických a publikačních zkušeností.

Mezi publikační činnost související s kontrabasem patří také nejrůznější úpravy skladeb pro kontrabas, didaktické materiály, odborné články a v neposlední řadě i odborné publikace. V roce 2020 byla vydána knihy Základy hry na kontrabas s fotodokumentací prof. Jiřího Hudce, dlouholetého sólokontrabasisty České filharmonie a pedagoga kontrabasové hry na AMU v Praze a na Královské hudební akademii v Manchesteru. Kniha byla vydána v roce 2021 také v německém jazyce.

V roce 2021 byl dokončen rukopis nové knihy s názvem Významní pedagogové české kontrabasové školy na přelomu tisíciletí. Tato monografie byla v roce 2022 přijata do edičního plánu vydavatelství Karolinum.

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.