www.evasasinkova.cz
 
Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 

 

 

 

NOVÁ HUDEBNÍ ŠKOLA- publikace » Klíčkův notýsek

 

KLÍČKŮV NOTÝSEK

 

Pracovní učebnice hudební teorie pro PHV a I. stupeň ZŠ

Celobarevná  pracovní učebnice – 40 stran, formát A4

Cena: 109,- Kč/ks

 

Pracovní učebnice "Klíčkův notýsek" učí děti hravou formou základy hudební teorie.

Obsah:
Zvuky obyčejné, Hudební zvuky (rytmické a melodické), Tón (síla, barva, výška, délka), Lidová písnička, Nota, Notová osnova, Nota v notové osnově, Notový klíč, Základní tónová řada (stupnice C dur poslechem a zpěvem), seznámení s klaviaturou, Oktáva, Noty  c1-c2,Taktová čára, Takt čtyřčtvrťový a tříčtvrťový, Délka noty(nota celá, půlová, čtvrťová, osminová), Psaní nožiček a praporků, Pomlky.

 


WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.