www.evasasinkova.cz
 
Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 

 

 

 

NOVÁ HUDEBNÍ ŠKOLA- publikace » Hudební výchova pro ZŠ

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA PRO ZŠ 1

 

Pracovní učebnice pro 1. třídu ZŠ

Celobarevná pracovní učebnice – 40 stran, formát A4

 cena: 90,- Kč/ks

 

Pracovní učebnice obsahuje základy hudební teorie, dějiny hudby a nauku o hudebních nástrojích. Hravou formou učí děti poslouchat hudbu a osvojit si základy hudební teorie v praxi.¨

Obsah:
Hudební teorie – Zvuky a tóny, nota, notová osnova, notový klíč.
Dějiny hudby – Vývoj, středověk, písně duchovní a světské, hudba na hradech a zámcích, lidová píseň.
Nauka o hudebních nástrojích – Nejstarší hudební nástroje, středověk a vývoj hudebních nástrojů, základní rozdělení hudebních nástrojů.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.