www.evasasinkova.cz
 
Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 

 

 

 

POŘADY PRO DĚTI » Písničková hodina

 

 

PÍSNIČKOVÁ HODINA

 

 

Cyklus výchovně vzdělávacích pořadů s názvem „PÍSNIČKOVÁ HODINA“​ – hlavním posláním je ucelené vzdělání dětí prvních tříd základních škol v hudební výchově

1. PÍSNIČKOVÁ HODINA  má název „JAK SE NARODILA PÍSNIČKA“. Děti se hravou formou seznamují s tím, jak vzniká písnička, jaký je  rozdíl mezi zpěvem a mluveným slovem,co musí znát,aby mohly zapsat melodii …naučí se co je nota,notový klíč a notová osnova,co je to lidová písnička….

2. PÍSNIČKOVÁ HODINA má název „JÁ JSEM MUZIKANT“. Seznamuje děti s tím, jak vznikly první hudební nástroje, jaké hudební nástroje používáme v dnešní době. Také se naučí základní rozdělení hudebních nástrojů  a budou mít možnost vidět i slyšet z každé skupiny alespoň jeden nástroj ( nástroje bicí, dechové, strunné drnkací, strunné smyčcové a strunné klávesové)

Jedná se o výchovně vzdělávací pořad, který probíhá formou vyučovací hodiny (45 minut)                                                        

Je složen ze dvou částí 
1. část – pohádka na hlavní téma hodiny 
2. část
komunikace s dětmi, provázená výukou teorie a zpěvem vybraných písní

Optimální počet dětí při „Písničkové hodině“ je 20-30.

Cena „Písničkové hodiny“ je  1.200,- Kč

 

Pracovní sešit „Hudební výchova 1“ se stejným názvem „Jak se narodila písnička“ má za cíl seznámit děti se základními prvky hudební teorie. Malý chlapeček Klíček je provází světem hudby. Pomocí pohádky se děti naučí co je to „lidová písnička“,jak vzniká , jaký je  rozdíl mezi zpěvem a mluveným slovem. Děti si při kreslení a plnění různých úkolů uvědomují,že písničky,které zpívají,mají vždy text,který vyjadřuje určitý děj,který můžeme znázornit,a melodii,kterou se naučí vnímat a zpívat.Také se naučí rozlišit,jak se zapisuje text,čili slova,a proti tomu,jak se zapíše melodie a co k tomu potřebují.   
 Pracovní sešit může být použit i jako samostatný vzdělávací materiál pro děti, ke kterému dodáváme Didaktické podklady pro učitele. (viz. „Nová hudební škola“- publikace)

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.