Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 
 

 

 

 

Hudební publikace


 

CZECH Music Agency

 

Hudební pořady pro školy

Od roku 2013 pravidelně připravuje interpretka a autorka Eva Šašinková pořady pr o žáky a studenty základních i středních škol.Koncerty jsou většinou realizovány přímo ve školách.

Hudební pořady pro I. stupeň ZŠ:

Jak se narodí písnička? (hudební pořad o lidových písních - klavír, housle, k ontrabas, zpěv... účinkuje Pražské smyčcové duo)

Jak se narodí básnička? (hudebně literární pořad uvádí básník František Novotný, hudba: Pražské smyčcové duo)

 

Hudební pořady pro ZŠ a střední školy:

Úklona klasikům (pořad o hudebních skladatelích klasické hudby, provázený zájimavostmi ze života slavných osobností)

Vánoce v proměnách staletí (Jak se slavily Vánoce v dobách minulých, jaké byly zvyky, obyčeje vánoční písně?)
  

 

Hudební pořady pro nejmenší

Hudební setkání s dětmi předškolního a mladšího školního věku je provázeno především zpěvem, hrou a hudebními aktivitami. Je zaměřeno na rozvoj hudebního vnímání, vytváření vztahu k hudbě a seznámení s hudebními nástroji. Pořady jsou provázeny pohádkami s hudební tematikou.

 

Typy pořadů:

Písničková hodina - cyklus výchovně vzdělávacích pořadů.

- Písničková hodina 1 - má název „Jak se narodila písnička“. Děti se hravou formou seznamují s tím, jak vzniká písnička, jaký je  rozdíl mezi zpěvem a mluveným slovem, co musí znát, aby mohly zapsat melodii … Naučí se, co je nota, notový klíč a notová osnova, co je to lidová písnička….
- Písničková hodina 2 -  má název „Já jsem muzikant“. Seznamuje děti s tím, jak vznikly první hudební nástroje, jaké hudební nástroje používáme v dnešní době. Také se naučí základní rozdělení hudebních nástrojů  a budou mít možnost vidět i slyšet z každé skupiny alespoň jeden nástroj ( nástroje bicí, dechové, strunné drnkací, strunné smyčcové a strunné klávesové).

 

Zpívání s Klíčkem
Hudební pořad, vhodný pro děti předškolního a mladšího školního věku. V pořadu se děti formou pohádky dozví, jak vznikla lidová písnička a jak vznikly první hudební nástroje. Zazpívají si řadu lidových písniček, které znají, ale naučí se také nové písničky. Tento interaktivní p
ořad je vhodný nejen pro školy, ale také na akce pořádané pro rodiny s dětmi.


 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.