www.evasasinkova.cz
 
Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 

 

 

 

NOVÁ HUDEBNÍ ŠKOLA- publikace » Přehled vydaných titulů

 

                          NOVÁ HUDEBNÍ ŠKOLA

 

V edici „Nová hudební škola“ vychází tyto tituly:

1.) Hudební výchova pro malé muzikanty 1 – „Jak se narodila písnička“

 • pracovní sešit – celobarevný,20 stran,formát A5
 • cílem 1.dílu je seznámit děti s tím,co je to lidová písnička,jak vznikne a jaký je rozdíl mezi mluveným slovem a melodií. Co potřebujeme k zápisu melodie,co je to nota,notová osnova a notový klíč.
 • k této publikaci jsou Didaktické listy pro vyučujícího, kde jsou popsány všechny úkoly a doplnění sešitu
   

2.) Hudební výchova pro malé muzikanty 2 – „Já jsem muzikant“

 • pracovní sešit – celobarevný,20 stran,formát A5
 • 2.díl pracovního sešitu seznamuje děti s tím,jak vznikly první hudební nástroje,jak hudební nástroje dělíme do skupin a podle čeho je rozlišujeme.
 • k této publikaci jsou Didaktické listy pro vyučujícího, kde jsou popsány všechny úkoly a doplnění sešitu

 

3.) Hudební výchova pro ZŠ 1 – pracovní učebnice pro 1.ročník ZŠ

 • celobarevná pracovní učebnice – 40 stran, formát A4
 • sešit obsahuje základy hudební teorie,dějin hudby a nauky o hudebních nástrojích.

 

4.) „Klíčkův notýsek“– pracovní učebnice hudební teorie pro PHV a I. stupeň ZŠ

 • celobarevná pracovní učebnice – 40 stran, formát A4
 • základem „Nové hudební školy“ je naučit děti hudbu poslouchat a osvojit si základy hudební nauky v teorii i praxi.

 

5.) Notopísanka 1 - délka not a pomlk, houslový klíč
      - pracovní sešit pro PHV a I. stupeň ZŠ

 • pracovní sešit – čb, 36 stran,formát A5
 • doplňkový pracovní sešit. Obsahuje základy psaní notového klíče, not a pomlk. Děti se hravou formou pomocí cvičení a rébusů učí základy hudební teorie.

 

6.) Notopísanka 2 - výška not, psaní a čtení not v houslovém klíči
      - pracovní sešit pro PHV a I. stupeň ZŠ

 • pracovní sešit – čb, 36 stran,formát A5
 • doplňkový pracovní sešit. Obsahuje přehled oktáv, psaní a čtení not v jednočárkované oktávě, seznámení s dvoučárkovanou a malou oktávou.  Děti se hravou formou pomocí cvičení a rébusů učí základy hudební teorie.

 

7.) „Klíček hudební nauky 1“– pracovní učebnice hudební teorie 1. díl – pro 1. ročník ZUŠ a II. stupeň ZŠ

 • celobarevná pracovní učebnice – 44 stran, formát A4
 • tato učebnice volně navazuje na Klíčkův notýsek. Obsahuje základy tvoření stupnic, seznamuje se základními intervaly a hudebními pojmy.

 

8.) „Klíček hudební nauky 2“– pracovní učebnice hudební teorie 2. díl – pro 2. ročník ZUŠ a I + II. stupeň ZŠ

 • celobarevná pracovní učebnice – 44 stran, formát A4
 • tato učebnice volně navazuje na Klíček hudební nauky 1. Obsahuje durové stupnice s křížky i béčky, seznamuje s rozdělením intervalů, s kvintakordy a jejich obraty, obsahuje  hudební názvosloví a základ pro stupnice mollové

 

9.) „Klíček hudební nauky 3“– pracovní učebnice hudební teorie 3. díl – pro 3. ročník ZUŠ a II. stupeň ZŠ

 • celobarevná pracovní učebnice – 44 stran, formát A4
 • tato učebnice je volným pokračováním série pracovních učebnic hudební teorie s názvem Klíček hudební nauky. Obsahuje mollové stupnice s křížky i béčky, odvozené intervaly, s kvintakordy a jejich obraty v dur a moll, enharmonickou záměnu, rytmická cvičení, hudební pojmy a italské hudební názvosloví.

 

10.)  HUDEBNÍ DIKTÁTY a HUDEBNÍ NAUKA

 • pracovní sešit určený k procvičování látky hudební teorie - 28 stran, formátu A5
 • sešit je dělený na dvě části : 1.část s názvem Hudební diktáty obsahuje řádkování na 35 melodických diktátů a 25 rytmických diktátů s návody. Ve 2.části s názvem Hudební nauka je přehled základů hudební teorie a 11 stran klasického notového sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    objednávky:   info@evasasinkova.cz/ tel.: 732 963 399
                      aktuální ceny jsou uvedeny v e-shopu

      Výhradní vydavatel  všech uvedených publikací „Nové hudební školy“ :

Vydavatelství  MgA. Eva Šašinková ( autorka a výhradní vlastník autorských práv) 
   registrována jako vydavatel 6. 6. 2018 v Národní knihovně České republiky

 

Všechny publikace podléhají autorským právům. S účinností od 6. 6. 2018 jsou z důvodu zneužití označeny kódem ISBN, nebo razítkem výhradních práv a podpisem autorky.
                        

Žádáme všechny odběratele, aby nás kontaktovali v případě, že se setkají s neoznačenými  publikacemi, neboť dílo podléhá autorskému zákonu a jeho zneužití je trestné.
                                           

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.