Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 
 

 

 

 

Hudební publikace


 

CZECH Music Agency

 

Umělecká činnost » Pražské smyčcové duo

Pražské smyčcové duo

Miloš Černý - housle, zpěv
Eva Šašinková - kontrabas, zpěv

 

PRAŽSKÉ  SMYČCOVÉ  DUO
Smyčcové duo ve složení housle a kontrabas interpretuje skladby českých i světových autorů klasické hudby. Oba umělci mají zkušenosti s multižánrovou hudbou, od vážné hudby přes šansony, spirituály až k folkloru. Jejich vystoupení je bohaté šíří  repertoáru. Kromě vlastních úprav skladeb pro housle a kontrabas jsou v programu původní skladby s virtuózním kontrabasem. Repertoár zahrnuje také skladby českých autorů pro zpěv s doprovodem, a to od klasických skladeb až k písním Jaroslava Ježka nebo Karla Hašlera.

Doc. Mgr. et MgA. Miloš Černý
Absolvent Konzervatoře v Plzni ve hře housle a klavír, absolvent HAMU – obor housle a sólový zpěv, stážista Institutu Gnessinych v Moskvě ( sólový zpěv)
Dále absolvoval Interní uměleckou aspiranturu na HAMU, Habilitační řízení na DAMU, v r. 2012 jmenován docentem na DAMU.
          Byl členem prestižních souborů: Kocianovo kvarteto, Sukův komorní orchestr, PKO,
Virtuosi di Praga…. Absolvoval 2500-3000 koncertů po celém světě.
V současné době koncertuje, působí jako pedagog na DAMU a na Mezinárodní konzervatoři.

MgA. Eva Šašinková, Ph.D.
Absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a HAMU v Praze – obor kontrabas. Dále absolvovala doktorské studium na PedF UK v Praze - obor Hudební teorie a pedagogiky. Nositelka  řady mezinárodních ocenění, laureátka mezinárodní kontrabasové soutěže v Parmě(Itálie ),  v Mittenwaldu (Německo) a  II. celosvětového festivalu kontrabasistů v Avignonu (Francie), absolutní vítězka Mezinárodní soutěže v Debrecenu (Maďarsko) a v ČR.
         Držitelka ceny Josefa Hlávky – „Nadání Hlávkovy nadace".
Věnuje se sólové a komorní činnosti. Je členkou dua Bohemia Bass  s violoncellistou Petrem Šporclem a  působí v Českém komorním triu.
Je autorkou řady odborných hudebních publikací.

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.