www.evasasinkova.cz
 
Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 

 

 

 

KULTURNÍ POŘADY » Pražské smyčcové duo

Navštivte prosím samostatné stránky souboru
www.prazskesmyccoveduo.cz

PROJEKTY PRAŽSKÉHO SMYČCOVÉHO DUA
houslista doc. Miloš Černý a kontrabasistka Eva Šašinková

1.)  KOMORNÍ KONCERTY PRAŽSKÉHO SMYČCOVÉHO DUA
Účinkují:
doc. Miloš Černý – houslista  (zpěv)
Eva Šašinková – kontrabasistka  (zpěv)

- Rozhovory mezi houslemi a kontrabasem
Koncert s povídáním o těchto dvou smyčcových nástrojích, jejich rozdílnosti a zároveň dokonalém spojení. Skladby od baroka až po vrcholné virtuózní skladby romantického období jsou protkány povídáním o slavných hudebnících, jejichž životem se stala hra či komponování pro tyto dva nástroje.

- Věnec ze zpěvů vlastenských
Pořad o Českém národním obrození, o vlastenectví v dobách nejtěžších, o České národní hymně . Jak česká kultura ovlivnila největší české spisovatele , básníky a skladatele.

- „Repetitorium hudebních dějin“ – cyklus hudebně vzdělávacích pořadů
Jednotlivé pořady, ve kterých se posluchači dovědí zajímavosti z hudební historie v souvislosti s vybranými skladbami světových autorů, jsou zaměřeny na různá období dějin hudby, největší hudební velikány světové a české, hudební vývoj ovlivněný dobou i kulturou národů a kulturních oblastí.

 

2.) TÓNY DŮVĚRNÉ  FRANTIŠKA NOVOTNÉHO a  Pražského smyčcového dua
Účinkují:
Dr. František Novotný (básník, spisovatel, moderátor ČRo)-  mluvené slovo
Miloš Černý - housle, zpěv
Eva Šašinková – kontrabasistka, zpěv

- pořad Úklona klasikům 1 ( Skladatelé světové hudby)
- pořad Úklona klasikům 2 ( Slavní čeští skladatelé)
 Unikátní setkání s osudy B. Smetany, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Dvořáka a L. Janáčka s hudebními ukázkami v podání doc. Miloše Černého a kontrabasistky Evy Šašinkové.

- pořad "Jak se hladí duše  aneb Vánoce s poezií“
Slavení Vánoc  od nejstarších dob až do současnosti s hudebními ukázkami nejen klasického repertoáru s vánoční tématikou, ale též starých vánočních písní chodských i moravských.

- pořad "Jak se žilo za První republiky" -Perličky ze života slavných umělců a společnosti v době vzniku Československa , protkané básněmi, poezií a skladbami známých českých autorů.

 

3.) ČESKÉ TÓNY aneb trio „CZECH TONES“
     Pražské smyčcové duo + cimbál

účinkují:     
Miloš Černý
- housle, dudy, zpěv
Eva Šašinková - kontrabas, zpěv
Michal Horsák -  cimbál

„Lidové vánoce v českých a moravských vesnicích“
- Vánoční zastavení na českých a moravských vesnicích. Povídání o dobových zvycích a vánočních písních a koledách . Projdeme regiony z Chodska až do Jihomoravských vesniček.

„Po zarostlém chodníčku“ aneb  Lidová tvorba v dílech klasiků
Pořad věnovaný českým i světovým hudebním skladatelům, které ovlivnila lidová píseň a v jejichž tvorbě se objevují prvky lidové kultury. ( Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Brahms, Bartók a další)

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.