Tel: ​+420 732 963 399
info@evasasinkova.cz
 
 

 

 

 

Hudební publikace


 

CZECH Music Agency

 

MgA. Eva Šašinková, Ph.D., MBA

 

V roce 1993 absolvovala obor kontrabas na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a v roce 1997 na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2022 úspěšně ukončila doktorské studium na PedF UK v Praze – obor Hudební teorie a pedagogika.
Je vítězkou Mezinárodní kontrabasové soutěže v Debrecenu 1989, IX. ročníku Mezinárodní soutěže F. Gregory v Kroměříži 1992 a Soutěžní přehlídky konzervatoří v Teplicích 1993. Získala ocenění v  mezinárodních soutěžích: 1. International Double Bass Competition ISB -Mittenwald 1991, Secondo Concorso Internazionale per Contrabbasso Giovanni Bottesini – Parma 1992, Concours International d´Interprétation Classique Bass 94 - Avignon 1994. Kromě dalších ocenění na tuzemských soutěžích jí byla v roce 1992 udělena „Prémie Českého hudebního fondu“ za vynikající výkony v mezinárodních soutěžích a v roce 1996 obdržela od nadace Nadání Marie a Zdeňky Hlávkových „Cenu Josefa Hlávky“. V roce 2020 a 2021 byl s úspěchem přijat její výzkumný projekt GAUK, jehož výstupem je kniha Významní pedagogové české kontrabasové školy současnosti. Kniha vyšla na konci roku 2022 ve vydavatelství Karolinum. V roce 2023 byly vydány dvě publikace pro studenty konzervatoří, Metodika hry na kontrabas a Stručné dějiny kontrabasu.

V roce 2024 úspěšně absolvovala MBA studium Sociologie a psychologie a ukončila certifikovaný kurz profesionálního koučinku. 

V současné době se věnuje umělecké, pedagogické a publikační činnosti. Své zkušenosti uplatňuje také ve vydavatelství hudebních publikací a při produkční činnosti v oblasti interpretačního umění. Poznatky z absolutoria Sociologie a psychologie využívá především v oblasti rozvoje talentů a při využití koučinku v hudebních profesích. 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.